Streefdoel
Databank verloren en gevonden huisdieren

De vereniging werd officieel opgericht in 1982 met als doel zoveel mogelijk huisdieren met hun baasjes te herenigen. Hiertoe worden alle gegevens van gevonden en verloren dieren opgeslagen in een naar de behoeften op maat gemaakte databank.
De dierenasielen, welke dit even belangrijk vinden, werken met ons samen. Ook dankzij de medewerking van vele politiecommissariaten worden jaarlijks honderden dieren herenigd met hun eigenaar.
In 2002 zijn we gestart met de website, niet vermoedend welke impact het zou hebben.
We hebben onze grens moeten verleggen tot uitsluitend de provincie Antwerpen

Raad voor Dierenwelzijn

De heer Luc Bungeneers werd, na de verkiezingen van 2006 de eerste schepen van dierenwelzijn. Een beleidskader voor dierenwelzijn maakt deel nu uit van het Antwerpse bestuursakkoord. De gedrevenheid van schepen Bungeneers was van grote waarde in onze stad. Onder zijn impuls werd de Antwerpse Raad voor Dierenwelzijn, kortweg ADA, opgericht. Hiervan is CAD lid.
In de huidige legislatuur kwam de bevoegheid dierenwelzijn bij schepen Els Van Doesburg

De doelstelling van de raad is:
 • op eigen initiatief advies uitbrengen en voorstellen formuleren over alle zaken op het stedelijk niveau die dierenwelzijn aanbelangen;
 • op vraag van het college, de gemeenteraad en stedelijke diensten adviezen verstrekken;
 • medewerking verlenen aan het stadsbestuur in verband met sensibiliserings- en voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot dierenwelzijn;
 • onderling overleg en samenwerking bevorderen tussen de belanghebbende actoren

Binnen de raad werden verschillende werkgroepen werden opgericht. Enkele van de realisaties:

 • Een verbod op kermisattracties met dieren.
 • Een charter voor dierenasielen.
 • Toezicht en aanbevelingen bij het slachten voor het offerfeest.
 • Subsidie voor het steriel maken van zwerfkatten.
 • Subsidie vanwege het stadsbestuur om het steriliseren / castreren / chippen van huispoezen aan te moedigen.
 • OfficiĆ«le en uniforme slaap-voederhokken voor de zwerfkatten.
 • Verbod op het vangen en doden van duiven en het zoeken naar andere oplossingen
Naar boven