DIEREN IN HUN NIEUWE THUIS

Wil je laten weten hoe het gaat met je geadopteerde schat. Stuur een bericht naar e-mail: cad-dieren@telenet.be

Dieren die reeds geadopteerd werden kan je via deze link bekijken

VOLGENDE DIEREN ZIJN TER ADOPTIE

De poezen bevinden zich in huiselijke kring bij vrijwilligers, adoptie na afspraak. Alle katten worden geplaatst met adoptiecontract. Volwassen katten worden gesteriliseerd / gecastreerd vóór adoptie.

Ondanks alle inspanningen, sensibilisatiecampagnes van de overheid en de dierenbescherming blijft de toestand door het teveel aan poezen schrijnend. Ons adoptiecontract bepaalt dat kittens worden geplaatst met VERPLICHTE castratie op 7 maanden voor katers, sterilisatie op 6 maanden voor kattinnen. Attest van de dierenarts dient onmiddellijk geleverd te worden. Dit wordt strikt opgevolgd. Indien er niet aan voldaan wordt, worden gerechtelijke stappen ondernomen wegens contractbreuk en worden de poezen in beslag genomen. De eruit voortvloeiende onkosten zijn volledig voor rekening van de adoptant

BEZINT EER JE BEGINT: Een poes kost veel geld: sterilisatie / castratie, voeding, kattenzand, jaarlijkse inentingen, dierenartskosten bij ziekte, pension tijdens de vakantie...

Kittens worden bij voorkeur per 2 geplaatst. Het is veel beter voor de ontwikkeling tot evenwichtige poezen. Ze hebben veel minder stress, voelen zich nooit alleen en vernielen minder als ze met elkaar kunnen spelen. Mensen die er 2 adopteerden beamen dit volkomen
DENK ERAAN KLEINE POESJES WORDEN SNEL GROOT !

We willen graag een gesprek met toekomstige adoptanten. Voor afspraak telefonisch contact nemen 03/440.05.48

We zoeken personen die af en toe poezen kunnen bijhouden in afwachting van adoptie

Naar boven